Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

item

Đồ chơi giúp giỏi tiếng anh

60sfire hiện đã có một khóa học tiếng anh dạy cả 4 kỹ năng NGHE NÓI ĐỌC VIẾT từ con số 0, tim hiểu bằng cách bấm vào hình bên dưới.
Link thiết kế gốc tại đây.


Xem video để hiểu hơn về cách sử dụng bộ đồ chơi này tại bên dưới:
Chú thích bộ đồ chơi:
Tên riêng: tức là những tên riêng của một người hoặc một vật (nhớ là chỉ một người hoặc một vật)

Vd: "Hoa" là tên riêng của một người tên là "Hoa"

Nên Hoa là miếng ghép màu xanh lá cây,

Nếu muốn nói "Hoa bị khùng"

Hoa (tên riêng) --> miếng ghép màu xanh lá cây đầu tiên

Khùng là crazy (crazy thuộc tính từ (adj)) --> crazy là miếng màu tím

Miếng màu xanh "Hoa" để ghép được với miếng màu tím thì cần phải có miếng màu xanh "is" ở giữa.

Thành ra nguyên câu phải là Hoa is crazy

Số lượng 1 cái: tức là những từ hoặc cụm từ chỉ người hoặc vật nhưng chỉ có số lượng một cái hoặc một người

xem hình trên

Vd: 

A beautiful girl (một cô gái xinh đẹp) (số lượng một người) --> miếng màu xanh đầu tiên

Proud (adj): tự hào

Proud of...: tự hào về.... (đây là cấu trúc từ vựng xem video trên là hiểu)

Appearance (n): vẻ bề ngoài, vẻ đẹp bề ngoài,...

Proud of her appearance: tự hào về vẻ đẹp bề ngoài của cô ấy

Proud là tính từ --> proud là miếng màu tím

Miếng màu xanh và tím chỉ có thể ghép được khi được nối bởi miếng "is" màu xanh ở giữa

Thành ra A beautiful girl is proud of her appearance (một cô gái xinh đẹp tự hào về vẻ bề ngoài của cô ấy)

xem hình trên
Hai tên riêng trở lên: tức là cụm từ có hai tên riêng của vật hoặc người trở lên

Vd: 

Minh and Hoa (Minh và Hoa [hai người, hai tên riêng]) --> miếng màu đỏ đầu tiên

Thin (tính từ và có nghĩa là "gầy") --> miếng màu tím

Miếng màu đỏ và miếng màu tím phải nối giữa là miếng Are màu đỏ

=> Minh and Hoa are thin (Minh và Hoa gầy nhom)

xem hình trên

Số lượng hơn 1 cái: tức là vật hoặc người cố số lượng lớn hơn 1

Vd:

Five pens (5 cây bút) [5 lớn hơn 1] --> miếng màu đỏ

red (tính từ có nghĩa là "màu đỏ") --> miếng màu tím

Miếng đỏ ghép miếng tím cần miếng are ở giữa

=> Five pens are red (5 cây bút màu đỏ)

xem hình trên