Đồ chơi giúp giỏi tiếng anh

By 60sfire.com - August 30, 2020

Link thiết kế gốc tại đây.


Xem video để hiểu hơn về cách sử dụng bộ đồ chơi này tại bên dưới:
Chú thích bộ đồ chơi:
Tên riêng: tức là những tên riêng của một người hoặc một vật (nhớ là chỉ một người hoặc một vật)

Vd: "Hoa" là tên riêng của một người tên là "Hoa"

Nên Hoa là miếng ghép màu xanh lá cây,

Nếu muốn nói "Hoa bị khùng"

Hoa (tên riêng) --> miếng ghép màu xanh lá cây đầu tiên

Khùng là crazy (crazy thuộc tính từ (adj)) --> crazy là miếng màu tím

Miếng màu xanh "Hoa" để ghép được với miếng màu tím thì cần phải có miếng màu xanh "is" ở giữa.

Thành ra nguyên câu phải là Hoa is crazy

Số lượng 1 cái: tức là những từ hoặc cụm từ chỉ người hoặc vật nhưng chỉ có số lượng một cái hoặc một người

xem hình trên

Vd: 

A beautiful girl (một cô gái xinh đẹp) (số lượng một người) --> miếng màu xanh đầu tiên

Proud (adj): tự hào

Proud of...: tự hào về.... (đây là cấu trúc từ vựng xem video trên là hiểu)

Appearance (n): vẻ bề ngoài, vẻ đẹp bề ngoài,...

Proud of her appearance: tự hào về vẻ đẹp bề ngoài của cô ấy

Proud là tính từ --> proud là miếng màu tím

Miếng màu xanh và tím chỉ có thể ghép được khi được nối bởi miếng "is" màu xanh ở giữa

Thành ra A beautiful girl is proud of her appearance (một cô gái xinh đẹp tự hào về vẻ bề ngoài của cô ấy)

xem hình trên
Hai tên riêng trở lên: tức là cụm từ có hai tên riêng của vật hoặc người trở lên

Vd: 

Minh and Hoa (Minh và Hoa [hai người, hai tên riêng]) --> miếng màu đỏ đầu tiên

Thin (tính từ và có nghĩa là "gầy") --> miếng màu tím

Miếng màu đỏ và miếng màu tím phải nối giữa là miếng Are màu đỏ

=> Minh and Hoa are thin (Minh và Hoa gầy nhom)

xem hình trên

Số lượng hơn 1 cái: tức là vật hoặc người cố số lượng lớn hơn 1

Vd:

Five pens (5 cây bút) [5 lớn hơn 1] --> miếng màu đỏ

red (tính từ có nghĩa là "màu đỏ") --> miếng màu tím

Miếng đỏ ghép miếng tím cần miếng are ở giữa

=> Five pens are red (5 cây bút màu đỏ)

xem hình trên

  • Share:

Đọc Thêm Đi Mày

0 comments