Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

item

Thuật ngữ tiếng anh

Thuật ngữ tiếng anh


Tham gia KHÓA HỌC TIẾNG ANH TỪ CON SỐ 0 để được học tiếng Anh bài bản từ con số 0 tại https://60sfire.com/sale/tieng-anh-tu-con-so-01, Thuật ngữ tiếng anh cơ bản:


Chú thích:

Khi tao viết "v-verb: động từ" thì mày sẽ cần phải hiểu là "v" là dạng viết tắt cho chữ "verb" và thể hiện cho "động từ".

Còn khi tao viết "nn: danh từ số nhiều" thì mày cần hiểu là "nn" là ký hiệu viết tắt cho danh từ số nhiều.

v-verb: động từ

n - noun: danh từ

adj - adjective: tính từ

adv - adverb: trạng từ

nn: danh từ số nhiều

v/es: động từ số ít

v2: động từ quá khứ

v3: động từ quá khứ phân từ

prep - preposition: giới từ

2, Cách thêm ing vô động từ (v):


Tậm sự:

Nói thật, mày khỏi cần học thuộc và cũng khỏi cần quan tâm, mai mốt thấy nhiều tự dưng sẽ nhớ sẽ biết thôi.

Nếu có "e" ở cuối thì bỏ "e" đó đi và thêm đuôi "ing" vô.

Vd: care --> caring

Vd: iterate --> iterating

Nếu có "ie" ở cuối thì bỏ "ie" đi và thêm đuôi "ying" vào.

Vd: lie --> lying

Vd: die --> dying

Còn vài trường hợp nữa, nhưng tao đếch muốn share (biết nhiều hại não).

>>> Ít phút quảng cáo <<<

Tham gia group học tiếng anh của 60sfire tại http://group.60sfire.com

Link full các video bài giảng tiếng anh của 60sfire tại http://en.60sfire.com