Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

item

Ngữ pháp và từ vựng có quan trọng với người học giao tiếp không?

Ngữ pháp và từ vựng có cần với người học giao tiếp ko?

Câu trả lời của tao chỉ ngắn gọn là

Ngữ pháp ko, nhưng từ vựng thì có.

Chú ý nha, đây chỉ là câu trả lời cho những người chỉ học giao tiếp.

Đơn giản mà nói,

Đôi khi nói sai ngữ pháp, người ta vẫn hiểu

Cứ để ý mà xem đôi khi những người tây nói sai ngữ pháp tiếng việt.

Mặc dù nghe tếu tếu nhưng mày vẫn hiểu

Ngược lại cũng thế,

Mày nói hơi tếu tếu nhưng người ta vẫn có thể hiểu.

Còn từ vựng thì khỏi nói,

Tốt nhất là mày nên học hoài, học mãi, gặp từ nào mới thì học từ đó.

Nếu mày vẫn chưa biết cách học như thế nào thì xem video này.Xem thêm tất cả các video hướng dẫn về tiếng anh của tao tại 

đây nè... http://en.60sfire.com