Qua web mới xin xò hơn

Giỏi tiếng anh...

By 60sfire.com - April 13, 2020

Giỏi tiếng anh...

Thế này mới giỏi tiếng anh được...

Khi mày so sánh mày với những người giỏi tiếng anh hơn mày,

Tốt hơn mày nên so sánh thế này,

...về tuần suất học,

--> Người ta học hầu như mỗi ngày.

--> Mày...(tự điền)

Gợi ý: có thể mày nửa tháng mới học một lần, đúng không?

...về tinh thần học,

--> Người ta chủ động học, chủ động tra cứu trên Google, youtube, tìm kiếm sách vở để học...

--> Mày...(tự điền)

Gợi ý: người khác nói thì mới học đúng hơm?

...về khả năng ghi nhớ,

--> Người ta quên thì học lại

--> Mày...(tự điền)

Gợi ý: mày quên thì đổ thừa cho khả năng ghi nhớ (trí nhớ) kém...phải hơm?

...về sự bền bỉ,

--> Người ta học đều mấy tháng liên tiếp để có thành quả...

--> Mày...(tự điền)

Gợi ý: chắc học được vài ngày ko thấy tiến bộ thì nản đúng hơm?

Sao rồi, điền vô thế nào?

Sau khi điền vô, thấy mình thua người ta cái gì thì lo mà cải thiện cái đó.

Còn không mày mãi sẽ vẫn dở hơn người ta.Ụ lạ, cúp điện.

Bút tao ko nhìn thấy đường gì hết.

Nghỉ viết,

Bái bai.

  • Share:

Đọc Thêm Đi Mày

2 comments