Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

item

Thế giới đã HẾT người tốt

Thế giới này đã hết người tốt

Đừng đánh giá một nhóm người dựa vào một vài cá nhân trong nhóm đó.

Có một hiện tượng thú vị thế này,

Một vài người Trung Quốc bán hàng đểu.

Thế là, bị mặc định ngay...

"Người Trung Quốc toàn làm ba thứ hàng đểu thôi"

Ý tao là họ mặc định rằng người trung quốc chẳng ai tốt lành.

Trong bộ máy nhà nước Việt Nam.

Một vài công chức lạm quyền, tham ô...

Thế là bị mặc định...

"Mấy thằng quan chức chỉ toàn ăn trên đầu trên cổ dân"....

Ủa, thế là thế giới này chẳng còn ai tốt nữa rồi.

Chỉ vì một số cá nhân độc hại mà họ mặc định tất cả đều độc hại.

Như vậy là oan cho cả những người tốt nha mày.

Người Trung Quốc vẫn có rất nhiều người tốt, bán hàng chất lượng, có lương tâm.

Trong bộ máy nhà nước, vẫn luôn có những người tốt, ko tham, và hi sinh một cách âm thầm.

Nên đừng đánh gia oan cho người khác khi chỉ nhìn vào những cá nhân, con người độc hại.

Nếu thế thì

Giả sử Việt Nam có vài người bán hàng đểu, là cả nước việt nam đều bị quy là lũ bán hàng đểu hả?

Sự thật thì việt nam bán hàng đểu có mà đầy.

Đừng tiêu cực tới mức cực đoan như vậy nha.

Oan cho người tốt.

Ụ lạ, bút tao đang viết thì rơi xuống đất hư mất tiu rồi.

Tao dừng đây.

Bái bai.