Qua web mới xin xò hơn

Đừng học tiếng anh - $11: Mẹo hay

By 60sfire.com - March 12, 2020

Câu nói song ngữ về mẹo hay

Đừng học tiếng anh, mà hãy tập trung học những kiến thức hữu ích bằng tiếng anh, rồi tự dưng tiếng anh của mày sẽ giỏi

Lưu ý nha: Đây chỉ là đoạn kiến thức tao sưu tầm trên mạng, ko phải kinh nghiệm cá nhân của tao, nên đừng có hiểu lầm nha.

Câu nói nè!

Taking notes?

According to science you should write them by hands instead of using electronics to remember for longer periods.

Tạm dịch:

Ghi chú?

Theo kiến thức khoa học bạn nên viết chúng ra bằng tay thay vì sử dụng những thiết bị điện tử để nhớ được lâu hơn.

Từ vựng:


Nếu ko biết cách phát âm, mày có thể tra từng từ lên những từ điển trực tuyến và bấm vào cái loa để nghe cách phát âm của nó.

Còn nếu mày móc biết loại từ điển trực tuyến nào thì xem bài viết này nè. Tao chia sẻ rồi.

Bấm vào đầu Trump để xem bài viết đó.


Bấm vào đầu Trump để xem bài viết

---Chú thít---

v: động từ dạng gốc

v-ing: động từ dạng thêm ing

v/es: động từ dạng số ít

n: danh từ (mặc định là dạng số ít hoặc dạng gốc)

nn: danh từ dạng số nhiều

Adj: tính từ


Adv: trạng từ

Những chú thít này để làm gì?

Lát nữa xem hết bài rồi biết. Kkkk...

Take notes (v): ghi chú - Taking notes (v-ing): ghi chú

According to...: theo...(cái gì đó)

Science (n): khoa học, kiến thức khoa học nói chung...

According to science: theo khoa học, theo kiến thức khoa học...

Should: nên...

Write (v): viết... - Writing (v-ing): viết...

By hands: bằng tay (làm bằng tay thủ công ko phải bằng máy móc)

Instead of...: thay vì...

Use (v): sử dụng - Using (v-ing): sử dụng...

Electronics (nn): các thiết bị điện tử (ví dụ như điện thoại,...)...

Remember (v): nhớ... - Rememebering (v-ing): nhớ...

Longer (adj): lâu hơn...

Periods (nn): những khoảng thời gian - Period (n): khoảng thời gian..

For longer periods: trong khoảng thời gian lâu hơn...

Try (v): thử...

Share...with...(v): chia sẻ...với...

Let ... know...(v): để...biết...

Truth (n): sự thật

Walk (v): đi bộ - Walking (v-ing): đi bộ

Walk to school (v): đi bộ đến trường

Go by bus (v): đi bằng xe buýt - Going by bus (v-ing): đi bằng xe buýt

Tell lies (v): nói dối - Telling lies (v-ing): nói dối

Throw...away (v): vứt...đi - Throwing ... away (v-ing): vứt...đi

Cấu trúc:

---...should + v...: ...nên ...làm gì đó---

Vd:

- We should try it (chúng ta nên thử nó)

- He should share the cake with them (anh ta nên chia sẻ cái bánh với bọn họ)

- We should let him know the truth (chúng ta nên cho anh ấy biết sự thật)

---...instead of + v-ing...: thay vì làm gì đó...---

Vd:

- We can walk to school instead of going by bus (chúng ta có thể đi bộ đến trường thay vì đi bằng xe buýt)

- Say "I don't know" instead of telling lies (hãy nói "tôi ko biết" thay vì nói dối)

Học ngữ pháp tự nhiên:

-------------------------------------------------------------

According to science you should keep it instead of throwing it away

-------------------------------------------------------------

Theo khoa học bạn nên giữ nó lại thay vì vứt nó đi

--------------------------------------------------------------

Ụ lạ, bút tao mới đi 30 shine về,

đẹp trai quá, ko cho tao viết nữa...

Bái bai.

  • Share:

Đọc Thêm Đi Mày

1 comments