Qua web mới xin xò hơn

Xí xí! Vui lòng CHỜ, chờ và chờ

By 60sfire.com - January 27, 2020

Vui lòng chờ, chờ và chờ

Nè.

Nếu mày mới nghĩ ra một ý tưởng mới.

(ý tưởng tao nói ở đây là ý tưởng kinh doanh và ý tưởng marketing hay đại loại kiểu ý tưởng như vậy nha)

thì...ghi chú ý tưởng đó lại

và...

Zui lòng "CHỜ", "chờ" và "chờ"...

Đừng bắt tay vô thực hiện ý tưởng đó ngay.

Hãy đợi 1 ngày, 2 days, 3 days gì đó... ("days" là ngày)

Để xem coi, sau đó mày còn thấy nó hay hay ko?

Nếu sau mấy ngày, mày thấy nó HẾT hay...

Thì biết zồi đó, có thể ý tưởng đó thực sự chả hay HO gì hết.

Nhưng nếu sau mấy ngày mà mày vẫn thấy nó Hay.

Thì coi chừng, ý tưởng đó HAY thật.Lúc đó bắt tay vô thực hiện vẫn chưa muộn.

Chứ còn mới nghĩ ra mà bắt tay vô làm luôn.

Sau cùng thấy nó dở ẹc thì coi chừng phí công sức và thời gian.

Ụ lạ. Đứa nào đi ngang đạp bể cây bút của tao rồi...

Thôi bút bể rồi, bái bai, tao đi mua cây bút mới.

  • Share:

Đọc Thêm Đi Mày

1 comments

  1. Sao tao thấy mày giống với thằng bạn tao quá ta!!!!

    ReplyDelete