Qua web mới xin xò hơn

Đừng học tiếng anh - $5: Đàn ông

By 60sfire.com - January 23, 2020

Câu nói song ngữ về đàn ông

Đừng học tiếng anh, mà hãy tập trung học những kiến thức hữu ích bằng tiếng anh, rồi tự dưng tiếng anh của mày sẽ giỏi

Lưu ý nha: Đây chỉ là đoạn kiến thức tao sưu tầm trên mạng, ko phải kinh nghiệm cá nhân của tao, nên đừng có hiểu lầm nha.

Câu nói nè!

Man: I want to share everything with you.

Woman: Let's start with your bank account.

Tạm dịch:

Đàn ông: Anh muốn chia sẻ mọi thứ với em.

Đàn bà: Vậy thì hãy bắt đầu với tài khoản ngân hàng của anh đi.Từ vựng:


Nếu ko biết cách phát âm, mày có thể tra từng từ lên những từ điển trực tuyến và bấm vào cái loa để nghe cách phát âm của nó.

Còn nếu mày móc biết loại từ điển trực tuyến nào thì xem bài viết này nè. Tao chia sẻ rồi.

Bấm vào đầu Trump để xem bài viết đó.


Bấm vào đầu Trump để xem bài viết

---Chú thít---

v: động từ dạng gốc

v-ing: động từ dạng thêm ing

n: danh từ

Adj: tính từ


Adv: trạng từ

Những chú thít này để làm gì?

Lát nữa xem hết bài rồi biết. Kkkk...Man (n): đàn ông

Want (v): muốn - Wanting (v-ing): muốn

Share (v): chia sẻ - Sharing (v-ing): chia sẻ

Share....with....(v): chia sẻ...với...

Everything: mọi thứ

Woman (n): đàn bà, phụ nữ...

Let's...: hãy...

Start (v): bắt đầu

Start with... (v): bắt đầu với...

Bank (n): ngân hàng

Account (n): tài khoản

Bank account (n): tài khoản ngân hàng

Facebook account (n): tài khoản facebook

Youtube channel (n): kênh youtube

Create (v): tạo... - Creating (v-ing): tạo,...

Create a facebook account (v): tạo một tài khoản facebook

Create a youtube channel (v): tạo một kênh youtube

Pizza (n): bánh pi da (ghi vậy ko biết đúng ko ta)

Make pizza (v): làm bánh pi da - Making pizza (v-ing): làm bánh pi da

Cake (n): bánh

Fish (n): cá, con cá

Cấu trúc:

---I/ you/ we/ they/ (số lượng người/vật lớn hơn 1) want to + v...: Tôi/ bạn/ chúng tôi/ họ/ (số lượng người/vật lớn hơn 1) muốn làm gì đó...---

Vd:

- I want to create a youtube channel (tôi muốn tạo một kênh youtube)

- We want to make pizza (chúng tôi muốn làm bánh pi da)

- Hoa and Long want to share....(Hoa và Long muốn chia sẻ....) [Hoa and Long: Hoa và Long (Hoa và Long là hai người, số lượng lớn hơn 1)]

- Three people want to make pizza ( muốn làm pi da) [3 người là số lượng lớn hơn 1]

Nếu chưa hiểu thì cứ kệ cha nó. Từ từ, càng đọc nhiều thì sẽ càng hiểu.

---She/ He/ It/(Tên riêng)/ (1 người/vật) + wants to + v....: Cô ấy/ Anh ấy/ Nó/ (tên riêng)/ (1 người/vật) muốn làm gì đó...---

Vd:

- She wants to make pizza (cô ấy muốn làm pi da)

- Hoa wants to make pizza (Hoa muốn làm pi da)

- A boy wants to make pizza (một câu bé muốn làm pi da) [một cậu bé là 1 người]

---...share...with...: chia sẻ...với...---

Vd:

- ...share a cake with you (...chia sẻ một cái bánh với bạn)

- ...share a fish with me (...chia sẻ một con cá với tôi)

- ...share my house with you (...chia sẻ nhà của tôi với bạn)

---Let's + v...: Hãy làm gì đó---

Tức là đề nghị người ta...À mà nếu ko hiểu thì cứ kệ bố nó đi, nguyên tắc là ko cố hiểu, đọc riết, đọc nhiều, nghe riết, nghe nhiều sẽ dần dần hiểu. Chắc ăn luôn.

Vd:

- Let's share...(hãy chia sẻ)

- Let's make pizza (hãy làm bánh pi da)

- Let's go (hãy đi nào)


Học ngữ pháp tự nhiên:

-------------------------------------------------------------

60sfire: I want to share all my experience with you.

60sfire viewers: Let's start with your english learning journey.

-------------------------------------------------------------

60sfire: Tao muốn chia sẻ tất cả kinh nghiệm của tao cho mày.

Người xem của 60sfire: Vậy thì hãy bắt đầu với hành trình học tiếng anh của mày đi.

--------------------------------------------------------------

>>>Quảng cáo<<<


>>>hì hí<<<

Ụ lạ, bút tao nay biết nói mày ạ!

Nó kêu để nó nghỉ ngơi.

Thôi tao dừng đây.

Bái bai.

  • Share:

Đọc Thêm Đi Mày

2 comments

  1. What is the difference between casino games and slots?
    Slot games are the titanium metal trim most popular types poormansguidetocasinogambling.com of casino games, and the majority are https://tricktactoe.com/ slots. https://febcasino.com/review/merit-casino/ and the https://septcasino.com/review/merit-casino/ most commonly played slot games.

    ReplyDelete