Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

item

Phần mềm làm video giống 60sfire (video kiểu viết tay)

Phần mềm làm video kiểu thằng 6

Nè! Thằng 6 nó dùng phần mềm Videoscribe để làm video đó nha anh em.

Nếu mày cần phần mềm đó....thì đây!

Website của phần mềm đó luôn nè: https://www.videoscribe.co/en/

À nè! Nếu mày thắc mắc video giống 60sfire là như thế nào thì đây nha, xem video ở bển dưới nha...

...Mẫu video nà anh em---Còn về cách cài đặt và sử dụng phần mềm videoscribe đó thì đây...chỉ luôn.

Lên you tút gõ những từ khóa như

"cách làm video bằng videoscribe"

"cách sử dụng videoscribe"

"cách cài đặt phần mềm videoscribe"...

Là nó sẽ ra đầy video, tha hồ mà xem nha anh em.

Nói thật, dễ lắm vậy thôi.

Ụ lạ, thằng bạn cướp bút của tao rồi.

Trả đây, tao ko giỡn nha mày...

Thôi,

Tạm biệt, tao phải lấy lại bút.