Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

item

Giới thiệu để làm gì? Dẹp đi cho khỏe!

Giới thiệu để làm gì? Dẹp đi!


Làm video, viết bài viết,...thì tốt nhất ĐỪNG giới thiệu

Tao đọc sách, tao hầu như CHẢ BAO GIỜ đọc phần giới thiệu...

Tao đọc những bài viết trên mạng, tao hầu như toàn LƯỚT qua phần giới thiệu và đọc ý chính...

Tao cực kỳ KHÔNG thít tham gia những sự kiện, buổi nói chuyện này nọ

...BỞI VÌ nó tối ngày giới thiệu...
"Chào mừng sự có mặt của ông A, ông B, bà C,..." + một núi tiết mục tàm phào...

...Ngày xưa---


Tao làm video, tao giới thiệu quá nhiều thành ra người ta toàn chửi tao "DÀI DÒNG quá, biến mẹ mày đi"

...Thành ra---Tốt hơn hết mày nên dẹp bố phần giới thiệu đi hoặc giới thiệu ngắn thôi, ít thôi, gọn thôi

...Nhớ kỹ câu này---


"Phần lớn người ta ĐẾCH quan tâm phần giới thiệu của mày đâu"

ĐÂY LÀ NHỮNG VIDEO LIÊN QUAN trên you tút của TAO nha mày!
Nếu thích thì mày cũng có thể theo dõi kênh you tút của tao luôn củng được. Link nè: www.youtube.com/60sfire

Ụ lạ, viết mạnh tay quá, rách giấy rồi.

Tao phải đi mua giấy đây.

Bái bai