Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

item

Nói về tiếng anh! Không phải cái gì 6 cũng biết...

Tiếng anh à! Tao ko biết


Đúng là vậy thật mày ạ!

Không phải cái gì về tiếng anh tao cũng biếc...

Zí dụ:

Kinh nghiệm LÀM BÀI TẬP tiếng anh

Kinh nghiệm VIẾT LUẬN tiếng anh

Những TÀI LIỆU LỘ TRÌNH học tiếng anh hiệu quả

Những APP học tiếng anh hiệu quả


Nói dề kinh nghiệm làm bòi tập tiếng anh NÈ mày!

Thành thật zới mày luôn...

Tao ĐẾCH có nhìu kinh nghiệm trong lĩnh vực này...

Bởi tao đâu có hay làm đâu. Mà làm nhiều khi còn SAI be bét hông chừng...

Cũng thú thậc luôn! Tao hiện CHƯA có bất kỳ bằng tiếng anh nào!

Zí dụ như toeic, ielts,...

À! Mà tao có quan tâm, và tao có thèm thi đâu mà có nhử...


Nói dề kinh nghiệm viết luận tiếng anh NÈ mày!

Mày thấy đó, tao hầu như (mà hình như là chưa có) video nào chia sẻ dề việc viết tiếng anh...

Dì sao chứ! Dì tao đâu có nhìu kinh nghiệm.

Tao ziết được, nhưng viết hay hay ko thì tao hổng biết...


Nói dề tài liệu lộ trình học tiếng anh NÈ mày!

Khổ nổi, đời tao học tiếng anh là chẳng theo một lộ trình gì hết.

Tao chỉ học đại rồi nó lòi ra cái này cần học, lòi ra cái kia cần học...

...rồi rút ra kinh nghiệm này, kinh nghiệm nọ...

Chỉ có thế!

Thành ra hỏi xin tao dề tài liệu lộ trình nào hiệu quả,...thì...

...tạo CHỊU THUA.


Nói dề những app học tiếng anh NÈ mày!


Lại thêm một cái khổ nữa...

Hành trình học tiếng anh của tao cũng ĐẾCH dùng nhiều app để học...

Mà thực chất thì trừ cái những cái app cho tao THỰC HÀNH tiếng anh ra, thì mấy cái app dạy tiếng anh như doulingo, elsa,...hầu như ko thể gây chú ý và khiến tao dùng lâu đc...

Tức là tải xong gồi mấy bữa XÓA.

Bởi zậy, nói dề app, tao đâu dám nói nhìu...

Bởi vì biết khỉ gì đâu mà nói...Huhu.

Gồi ha! Đừng lúc nào cũng nghĩ cái quái gì dề tiếng anh tao cũng biết...

Tao hổng có phải là THIÊN THƯ của KHƯƠNG TỬ NHA...

Ụ lạ, con mèo thúi, dám ị vào bút của tao.

Thôi, tao phải xử lý nó đã.

Tạm biệt.