Qua web mới xin xò hơn

The toilet times - Tài liệu học tiếng anh cho người mới bắt đầu (MIỄN phí)

By 60sfire.com - November 06, 2019

The toilet times - bài 1

CẢNH BÁO: Bài diết này chấm câu ko thực sự chuẩn, nên nếu bạn muốn học kỹ năng diết dui lòng đừng lấy bài ziết này làm mẫu. Bài viết này chỉ dùng dới mục đít học tiếng anh sao cho đúng ngữ pháp mà thoi.


NGHE TIẾNG ANH TẠI VIDEO DƯỚI ĐÂY NHA mày!

***Hướng dẫn sử dụng---

Đọc hiểu phần transcript bên dưới trước, và sau khi đã hỉu hết rồi thì mày có thể bắt đầu nghe audio trong video này nha! Nếu nghe còn kém thì cứ vừa nghe vừa nhòm phụ đề nha nha nha...hổng sao hết.

***Ghi chÚ quan trọng nè---

Cố gắng nghe đi nghe lại thật nhiều lần cho tới khi có thể buông phụ đề ra mà dẫn nghe được là OK,...

ĐỌC ĐOẠN TRÍCH TRANSCRIPT NGẮN CỦA VIDEO TRÊN TẠI ĐÂY NHA mày!

***Hướng dẫn sử dụn---

Đọc hiểu đoạn transcript này

Nếu ko hiểu nổi thì ok, hãy xem, ngâm cứu kết hợp phần từ vựng riêng lẻ và phần cụm từ hĩu dụng bên dưới cũng như cả phần tạm dịch ngay dưới để hiểu thật kỹ nha...

***Transcript nè mày---

Have you ever thought to yourself, what are the habits that will actually make me a winner in my life or what are the habits that will make me successful or rich or happy? Which habits will turn me into the person who I want to become?
Well, you're about to learn the four best habits of all time.
But first, let me share with you a quick 30-second story. This is Dave, and Dave is a pretty average guy who is in his early 20s but he has a habit of drinking a little bit too much on the weekends.

Dave meets a girl named Emma. And Emma is everything that Dave wants in a girl. She is smart, funny, attractive, and they have this amazing chemistry. But Emma is someone who had an very abusive father who drank far too much during her childhood and she told herself that she could never be with someone who drank even a little bit. But Dave was in love with her and he always envisioned himself ending up with a girl just like her so he decided to give up drinking. He had some ups and downs but after about six months, he had fully stopped.

And the reason why Dave was able to do this was because he had a very strong and clear reason why. And simply having a clear why will make, literally, everything you do in your life so much easier because when times get tough, which they inevitably will, you can always remind yourself of what you're fighting for.

PHẦN TẠM DỊCH SANG TIẾNG VIỆT ĐÂY NÈ mày!

Đã bao giờ bạn tự nghĩ với bản thân, đâu là những thói quen mà sẽ thực sự khiến tôi thành người chiến thắng trong cuộc đời của tôi hoặc đâu là những thói quen mà sẽ khiến tôi thành công hoặc giàu có hoặc hạnh phúc? Nhưng thói quen nào sẽ biến tôi thành người tôi muốn trở thành?
Vâng, bạn sắp được học bốn thói quen tuyệt vời nhất của mọi thời đại.
Nhưng trước tiên, để tôi chia sẻ cho bạn một câu chuyện ngắn khoảng 30 giây.
Đây là Dave, và Dave là một người khá bình thường mới vào tuổi đôi mươi nhưng anh ấy có một thói quen uống rượu hơi nhiều vào cuối tuần.

Dave gặp một cô gái tên là Emma. Và Emma có tất cả những gì mà Dave muốn có trong một cô gái. Cô ấy thông minh, thú vị, đẹp lôi cuốn, và họ có một khoảng thời gian thật tuyệt vời bên nhau. Nhưng Emma là người mà đã có một người cha thô bạo mà thường uống rượu xảy xỉn bê tha suốt thời thơ ấu của cô. Nên cô đã tự nói với bản thân rằng cô sẽ không bao giờ có thể ở với người uống rượu dù chỉ một ít. Nhưng Dave đã yêu cô và anh ấy luôn luôn hình dung thấy anh ấy sẽ kết thúc với một cô gái giống như cô ấy. Vì vậy, anh ấy quyết định bỏ rượu. Anh ấy gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng sau 6 tháng anh ấy cũng đã hoàn toàn bỏ được rượu.

Và lý do Dave có thể làm được điều đó là bởi vì anh ấy có một cái lý do thực sự mạnh mẽ và rõ ràng. Chỉ cần đơn giản là có một lý do rõ ràng để hành động thì sẽ khiến cho mọi thứ bạn làm trong cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều bởi vì khi khó khăn đến, nó chắc chắn sẽ đến, bạn sẽ có thể luôn luôn nhắc với bản thân về những điều bạn đang đấu tranh cho.

ĐỌC VÀ NGÂM CỨU NHỮNG ĐOẠN VĂN XẠO THÚI DƯỚI ĐÂY để tiếp thu tiếng anh tự nhiên NHA mấy Chế!


***Hướng dẫn sử dụn nè---

Thử tự đọc hiểu phần tiếng anh mà không cần dùn tới phần dịch tiếng việt bên dưới, xem coi hỉu được tới đâu.

Hỉu được thì tốt, không hỉu được thì xem phần dịch tiếng việt để đối chíu,...

Yên tâm, cứ làm vậy là mày sẽ tự biết được những quy tắc thú zị à, cứ từ từ tiếng anh sẽ chui dô não mày hoàn toàn tự nhiên...

....phần tiếng anh---

Have you ever thought to yourself, what are the skilks that will actually make me a writer in my life or what are the skills that will make me creative or crazy? Which siklls will turn me into a creative person?
Well, you're about to learn the three best skills of all time.
But first, let me tell you a quick 5-minute story. This is 60sfire, and 60sfire is a pretty average guy who is in his early 30s but he has a habit of scrolling through facebook a little bit too much on the weekends.

60sfire meets a boy named Còi. And Còi is everything that 60sfire wants in a boy. He is smart, funny, creative, and they have this amazing chemistry. But Còi is someone who had a father who scrolled through Facebook far too much during his childhood and he told himself that he could never be with someone who scrolled through Facebook even a little bit. But 60sfire was in love with him and 60sfire always envisioned himself ending up with a boy just like him so he decided to give up scrolling thruogh Facebook. He had some ups and downs but after about four months, he had fully stopped.

And the reason why 60sfire was able to do this was because he had a very strong and clear reason why. And simply having a clear why will make, literally, everything he does in his life so much easier because when times get tough, which they inevitably will, he can always remind himself of what he's fighting for.

....phần tiếng việt---

Đã bao giờ bạn tự nghĩ với bản thân, đâu là những kỹ năng mà thực sự sẽ khiến tôi trở thành một nhà văn trong cuộc đời tôi hoặc đâu là những kỹ năng mà sẽ khiến tôi trở nên sáng tạo hoặc điên khùng? Những kỹ năng nào sẽ biến tôi thành một người sáng tạo?
Vâng, bạn sắp được học về ba  kỹ năng tuyệt vời nhất của mọi thời đại.
Nhưng trước tiên, hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện ngắn tầm 5 phút. Đây là 60sfire, và 60sfire là một chàng trai bình thường mà đã khoảng tầm đầu 30 tuổi nhưng anh ấy lại có một thói quen lướt facebook quá nhiều vào những buổi cuối tuần.

60sfire gặp một cậu bé tên là Còi. Và Còi có tất cả những gì mà 60sfire muốn có trong một cậu bé. Cậu ấy thông minh, thú vị, sáng tạo, và họ có một khoảng thời gian thật tuyệt vời bên nhau. Nhưng Còi là người mà đã có một người cha mà thường lướt facebook rất nhiều suốt thời thơ ấu của cậu. Nên cậu đã tự nói với bản thân rằng cậu sẽ không bao giờ có thể ở với người lướt facebook dù chỉ một ít. Nhưng 60sfire đã yêu cậu và 60sfire luôn luôn hình dung thấy anh ấy sẽ kết thúc với một cậu bé giống như cậu ấy. Vì vậy, anh ấy quyết định bỏ lướt facebook. Anh ấy gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng sau 4 tháng anh ấy cũng đã hoàn toàn bỏ được việc lướt facebook.

Và lý do 60sfire có thể làm được điều đó là bởi vì anh ấy có một cái lý do thực sự mạnh mẽ và rõ ràng. Chỉ đơn giản có một lý do rõ ràng để hành động thì sẽ khiến cho mọi thứ anh ấy làm trong cuộc sống của anh ấy trở nên dễ dàng hơn nhiều bởi vì khi khó khăn đến, nó chắc chắn sẽ đến, anh ấy sẽ có thể luôn luôn nhắc với bản thân về những điều mà anh ấy đang đấu tranh cho.

....phần tiếng anh---

Have you ever thought to yourself, what are the books that will make me crazy and stupid or what are the books that will turn me into a good doctor? Which books will make me the person who I want to become?
Well, you're about to know the seven best books of all time.
But first, let me share with you a quick 10-second story. This is 60sfire, and 60sfire is a pretty average guy who is in his early 50s but he has a habit of telling lies a little bit too much on the weekends.

60sfire meets a girl named Mắm. And Mắm is everything that 60sfire wants in a girl. She is stupid, funny, crazy, and they have this amazing chemistry. But Mắm is someone who had a father who told lies too much during her childhood and she told herself that she could never be with someone who told lies even a little bit. But 60sfire was in love with her and he always envisioned himself ending up with a girl just like her so he decided to give up telling lies. He had some ups and downs but after about ten months, he had fully stopped.

And the reason why 60sfire was able to do this was because he had a very strong and clear reason why. And simply having a clear why will make, literally, everything he does in his life so much easier because when times get tough, which they inevitably will, he can always remind himself of what he's fighting for.

....phần tiếng việt---

Có bao giờ bạn tự nghĩ với bản thân, đâu là những cuốn sách mà sẽ khiến tôi trở nên điên khùng và ngu ngốc hoặc đâu là những cuốn sách mà sẽ biến tôi thành một bác sĩ giỏi? Những cuốn sách nào sẽ khiến tôi trở thành người mà tôi muốn trở thành?
Vâng, bạn sắp được biết về 7 cuốn sách hay nhất của mọi thời đại.
Nhưng trước tiên, hãy để tôi chia sẻ cho bạn một câu chuyện ngắn tầm 10 giây. Đây là 60sfire, và 60sfire  là một anh chàng bình thường người mà chỉ mới tầm 50 tuổi nhưng lại có một thói quen ăn quá nhiều vào cuối tuần.

60sfire gặp một cô gái tên là Mắm. Và Mắm có tất cả những gì mà 60sfire muốn có ở một cô gái. Cô ấy ngu, thú vị, điên, và họ có một khoảng thời gian thật tuyệt vời bên nhau. Nhưng Mắm là người mà đã có một người cha mà hay nói dối rất nhiều suốt thời thơ ấu của cô. Nên cô đã tự nói với bản thân rằng cô sẽ không bao giờ có thể ở với người mà hay nói dói dù chỉ một ít. Nhưng 60sfire đã yêu cô mất rồi và anh ta luôn luôn hình dung thấy anh ấy sẽ kết thúc ở bên với một cô gái giống như cô ấy. Vì vậy, anh ấy quyết định bỏ nói dối. Anh ấy gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng sau 10 tháng anh ấy cũng đã hoàn toàn bỏ được việc nói dối.

Và lý do 60sfire có thể làm được điều đó là bởi vì anh ấy có một cái lý do thực sự mạnh mẽ và rõ ràng. Chỉ đơn giản có một lý do rõ ràng để hành động thì sẽ khiến cho mọi thứ anh ấy làm trong cuộc sống của anh ấy trở nên dễ dàng hơn nhiều bởi vì khi khó khăn đến, nó chắc chắn sẽ đến, anh ấy sẽ có thể luôn luôn nhắc với bản thân về những điều mà anh ấy đang đấu tranh cho.

....phần tiếng anh---

Have you ever thought to yourself, what are the habits that will actually make you a winner in your life or what are the habits that will make you creative, rich and happy? Which habits will turn you into the person who you want to become?
Well, you're about to learn the ten best habits of all time.
But first, let me share with you a quick 60-second story. This is Hoa, and Hoa is a pretty average person who is in her early 20s but she has a habit of talking too much on the weekends.

Hoa meets a student named Muối. And Muối is everything that Hoa wants in a student. He is stupid, funny, creative, and they have this amazing chemistry. But Muối is someone who had a father who talked too much during his childhood and he told himself that he could never be with someone who talked too much. But Hoa was in love with him and she always envisioned herself ending up with a boy just like him so she decided to give up talking too much. She had some ups and downs but after about nine months, she had fully stopped.

And the reason why Hoa was able to do this was because she had a very strong and clear reason why. And simply having a clear why will make, literally, everything she does in her life so much easier because when times get tough, which they inevitably will, she can always remind herself of what she's fighting for.

....phần tiếng việt---

Đã bao giờ bạn tự nghĩ với bản thân, đâu là những thói quen mà sẽ thực sự khiến bạn trở thành một người chiến thắng trong cuộc đời của bạn hoặc đâu là những thói quen mà sẽ khiến bạn trở nên sáng tạo, giàu có và hạnh phúc? Những thói quen nào sẽ đưa bạn trở thành người mà bạn muốn trở thành?
Vâng, bạn sắp được học về 10 thói quen tuyệt vời nhất của mọ thời đại.
Nhưng trước tiên, hãy để tôi chia sẻ với bạn một câu chuyện ngắn tầm 60 giây. Đây là Hoa, và Hoa là một người bình thường mà đã tầm khoảng 20 tuổi nhưng cô ấy có một thói quen nói quá nhiều vào cuối tuần.

Hoa gặp một cậu học sinh tên là Muối. Và Muối có tất cả những gì mà Hoa muốn có ở một cậu học sinh. Cậu ấy ngu, thú vị, sáng tạo, và họ có một khoảng thời gian thật tuyệt vời bên nhau. Nhưng Muối là người mà đã có một người cha mà hay nói rất nhiều suốt thời thơ ấu của cậu ấy. Nên cậu đã tự nói với bản thân rằng cậu sẽ không bao giờ có thể ở với người mà hay nói quá nhiều. Nhưng Hoa đã yêu cậu mất rồi và cô ta luôn luôn hình dung thấy cô ấy sẽ kết thúc ở bên với một cậu con trai giống như cậu ấy. Vì vậy, cô ấy quyết định bỏ nói nhiều. Cô ấy gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng sau 9 tháng cô ấy cũng đã hoàn toàn bỏ được việc nói nhiều.

Và lý do Hoa có thể làm được điều đó là bởi vì cô ấy có một cái lý do thực sự mạnh mẽ và rõ ràng. Chỉ đơn giản có một lý do rõ ràng để hành động thì sẽ khiến cho mọi thứ cô ấy làm trong cuộc sống của cô ấy trở nên dễ dàng hơn nhiều bởi vì khi khó khăn đến, nó chắc chắn sẽ đến, cô ấy sẽ có thể luôn luôn nhắc với bản thân về những điều mà cô ấy đang phấn đấu vì.

....phần tiếng anh---

Have you ever thought to yourself, what are the habits that will actually make John a good teacher or what are habits that will make John famous? Which habits will turn John into the person who he wants to become?
Well, you're about to learn the four best habits of all time.
But first, let John share with me a quick 34-second story. This is Ace, and Ace is a pretty average guy who is in his early 40s but he has a habit of watching TV a little bit too much on the weekends.

Ace meets a teacher named Luffy. And Luffy is everything that Ace wants in a teacher. She is smart, funny, creative, and they have this amazing chemistry. But Luffy is someone who had a father who watched TV too much during her childhood and she told herself that she could never be with someone who watched TV too much. But Ace was in love with her and he always envisioned himself ending up with a girl just like her so he decided to give up watching TV too much. He had some ups and downs but after about five months, he had fully stopped.

And the reason why Ace was able to do this was because he had a very strong and clear reason why. And simply having a clear why will make, literally, everything he does in his life so much easier because when times get tough, which they inevitably will, he can always remind himself of what he's fighting for.

....phần tiếng việt---

Đã bao giờ bạn tự nghĩ với bản thân, đâu là những thói quen mà sẽ thực sự làm John trở thành một giáo viên giỏi hoặc đâu là những thói quen mà sẽ giúp John trở nên nổi tiếng? Những thói quen nào sẽ giúp đưa John trở thành người mà anh ta muốn trở thành?
Vâng, bạn sắp được học về 4 thói quen tốt nhất của mọi thời đại.
Nhưng trước tiên, hãy để John chia sẻ với tôi một câu chuyện ngắn tầm 34 giây. Đây là Ace, và Ace là một người khá bình thường mà đã vào tầm khoảng đầu 40 tuổi nhưng anh ta có một thói quen xem TV hơi nhiều vào cuối tuần.

Ace gặp một cô giáo tên là Luffy. Và Luffy có tất cả những gì mà Ace muốn có ở một cô gái. Cô ấy thông minh, thú vị, sáng tạo, và họ có một khoảng thời gian thật tuyệt vời bên nhau. Nhưng Luffy là người mà đã có một người cha mà hay xem tivi rất nhiều suốt thời thơ ấu của cô ấy. Nên cô đã tự nói với bản thân rằng cô sẽ không bao giờ có thể ở với người mà hay xem tivi quá nhiều. Nhưng Ace đã yêu cô mất rồi và cậu ta luôn luôn hình dung thấy cậu ấy sẽ kết thúc ở bên với một cậu cô gái giống như cô. Vì vậy, cậu ta đã quyết định bỏ xem tivi quá nhiều. Cậu ta gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng sau 5 tháng cậu ta cũng đã hoàn toàn bỏ được việc xem phim quá nhiều.

Và lý do Ace có thể làm được điều đó là bởi vì anh ấy có một cái lý do thực sự mạnh mẽ và rõ ràng. Chỉ đơn giản có một lý do rõ ràng để hành động thì sẽ khiến cho mọi thứ anh ấy làm trong cuộc sống của anh ấy trở nên dễ dàng hơn nhiều bởi vì khi khó khăn đến, nó chắc chắn sẽ đến, anh ấy sẽ có thể luôn luôn nhắc với bản thân về những điều mà anh ấy đang phấn đấu cho.

COI CHUỖI VIDEO HỖ TRỢ HỌC TIẾNG ANH BÀI BẢN TẠI ĐÂY để hiểu thêm NHA mày!
Yên tâm! Tao sẽ còn cập nhật những video dạy tiếng anh kiểu này DÀI DÀI! Nên mày có thể theo dõi toàn chuỗi video đó của tao tại chỗ này nha!

Còn không thì theo dõi kênh you tút của tao luôn cũng được. Link nè: www.youtube.com/60sfire

Tao sẽ cố gắng sớm cập nhật full phụ đề luôn. Để mày học hiệu quả hơn nè! Hà há.

PHẦN NÀY LÀ PHẦN TỪ VỰNG TIẾNG ANH NHÉ mày!

....chú thít---

"adj" = tính từ
"adv" = trạng từ
"ni" = danh từ dạng ít
"nn" = danh từ dạng nhiều
"v" = động từ gốc
"v-ing" = động từ dạng ing
"v/es" = động từ dạng ít
"v2" = động từ dạng quá khứ
"v3" = động từ dạng quá khứ phân từ
"prep" = giới từ

Nếu ko hiểu mấy cái chú thít này nghĩa là gì thì hãy xem thêm những video học tiếng anh bài bản trên của tao nha!

....từ vựng tiếng anh riêng lẻ---

1, You: Bạn
2, Ever: đã bao giờ, bao giờ, từng
3, Thought (v3,v2) - think (v) - thinking (v-ing) - thinks (v/es): nghĩ, suy nghĩ
4, To (prep): Với
5, Yourself : bản thân bạn, tự
6, What: cái gì, điều gì, gì,...
7, Are - is - am - was -were - be: thì, là, ở...
8, The: (tạm không dịch)
9, Habits (nn) - habit (ni): thói quen
10, That: mà
11, Will: sẽ
12, Actually (adv): thực sự
13, Make (v) - Making (v-ing) - Makes (v/es) - Made (v2, v3): khiến...trở thành..., làm...trở nên,...
14, Me: tôi
15, Winner (ni) - winners (nn): người chiến thắng
16, Successful (adj): thành công, thành đạt
17, Or: hoặc
18, Rich (adj): giàu có, giàu
19, Happy (adj): hạnh phúc, vui vẻ
20, Which: cái nào, nào,...
21, Turn...into...(v) - turned...into...(v2,v3) - turns...into.... (v/es) - turning...into... (v-ing): biến...thành...
22, Me: tôi
23, Person (ni) - people (nn): người
24, Who: mà
25, Want (v) - wanting (v-ing) - wants (v/es) -wanted (v2,v3): muốn
26, Become (v) - became (v2) - become (v3) - becomes (v/es) -becoming (v-ing): trở thành...
27, Well: Từ vô nghĩa (giống với "ờ", "à",..trong tiếng việt)
28, You're = you are
29, Four: 4, số 4
30, Best (adj): tốt nhất, ngon nhất, tuyệt nhất,...
31, Of all time: của mọi thời đại
32, But: Nhưng...
33, First: thứ nhất, đầu tiên
34, Let...(v) - letting (v-ing) - let (v2,v3) - lets (v/es): để
35, Share (v) - sharing (v-ing) - shared (v2,v3) - shares (v/es): chia sẻ
36, With (prep): với
37, Quick (adj): nhanh, ngắn gọn
38, Second (ni) - seconds (nn): giây (chỉ thời gian, 60 giây = 1 phút)
39, Story (ni) - stories (nn): chuyện, câu chuyện
40, This: Đây
41, Average (adj): trung bình, bình thường
42, Guy (ni) - guys (nn): chàng trai
43, In (adv): ở, tại, trong,...
44, His: của anh ấy
45, Early (adj): đầu, sớm,...
46, 20s: khoảng tuổi 20
47, Has (v/es) - have (v) having (v-ing) - had (v2,v3): có
48, Drinking (v-ing) - drink (v) - drinks (v/es) - drank (v2) - drunk (v3): uống, uống rươu bia
49, A little: hơi, một ít
50, Too (adv): quá...
51, Much: nhiều
52, On (adv): trên, vào,...
53, Weekends (nn) - weekend (ni): cuối tuần
54, Eating (v-ing) - eat (v) - eats (v/es) - ate (v2) - eaten (v3): ăn
55, Scrolling through... (v-ing) - scroll through... (v) - scrolls through.... (v/es) - scrolled through...(v2,v3): Lướt, đọc lướt...
56, Meets (v/es) - meet (v) - meeting (v-ing) - met (v2,v3): gặp...
57, Girl (ni) - girls (nn): cô gái
58, Named (v2,v3) - name (v) - naming (v-ing) - names (v/es): tên là, đặt tên...
59, Everything: mọi thứ, tất cả
60, In: trong
61, Smart (adj): thông minh
62, Funny (adj): vui vẻ, thú vị
63, Attractive (adj): hấp dẫn, cuốn hút
64, Have (v) - has (v/es) - having (v-ing) - had (v2,v3): có
65, This: này, cái này,...
66, Amazing (adj): tuyệt vời
67, Chemistry (n): khoảnh khắc, khoảng thời gian, giai đoạn,...
68, Someone: ai đó
69, Had (xem số 64)
70, Very (adv): rất
71, Abusive (adj): bạo lực, thô bạo,...
72, Father (n): người cha, người bố
73, Drank (xem số 48)
74, Far too much: rất là nhiều
75, During: trong suốt
76, Her: của cô ấy
77, Childhood (n): thời thơ ấu, thời tuổi thơ
78, Told (v2,v3) - tell (v) - tells (v/es) - telling (v-ing): nói, kể...
79, Herself: tự, tự cô ấy,...
80, That: rằng
81, Could: có thể
82, Never (adv): không bao giờ
83, Be (xem số 7)
84, With: với
85, Even: thâm chí
86, A little bit: một chút
87, Love (n): tình yêu
88, Her: cô ấy
89, Always (adv): luôn luôn
90, Envisioned (v2,v3) - envision (v) - envisions (v/es) - envisioning (v-ing): hình dung
91, Himself: tự, tự anh ấy,...
92, Ending up (v-ing) - end up (v) - ends up (v/es) - ended up (v2,v3): kết thúc
93, Just: chỉ (hoặc không có nghĩa)
94, Like: như
95, Decided (v2,v3) - decide (v) - deciding (v-ing) - decides (v/es): quyết định
96, Give up (v) - gives up (v/es) - gave up (v2) - given up (v3) - giving up (v-ing): từ bỏ, bỏ
97, Some ups and downs: một số khó khăn
98, After: sau
99, About: khoảng
100, Six: 6, số 6
101, Months (nn) - month (ni): tháng (1 tháng = 30 ngày)
102, Fully (adv): hoàn toàn
103, Stopped (v2,v3) - stop (v) - stops (v/es) - stopping (v-ing): dừng, hết
104, Reason (ni) - reasons (nn): lý do
105, Why: mà, tại sao
106, Able to... (adj):  có thể (làm gì đó)
107, Do (v) - does (v/es) - done (v3) - did (v2) - doing (v-ing): làm
108, This: điều này
109, Because: bởi vì
110, Strong (adj): mạnh mẽ, khỏe mạnh
111, Clear (adj): rõ ràng
112, Simply (adv): đơn giản
113, Literally (adv): (dùng để nhấn mạnh)
114, Everything: mọi thứ
115, Easier (adj): dễ dàng hơn
116, When: khi
117, Times: thời gian, thời kỳ, lần,...
118, Get tough (v) - gets tough (v/es) - getting tough (v-ing) - got tough (v2) - gotten tough (v3): trở nên khó khăn
119, Which: điều mà
120, Inevitably (adv): chắc chắn
121, Can: có thể
123, Remind (v) - reminds (v/es) - reminded (v2,v3) - reminding (v-ing): nhắc nhớ, nhắc nhở
124, Yourself: tự, bản thân bạn
125, Fighting for (v-ing) - fight for (v) - fights for (v/es) - fought for (v2,v3): đấu tranh cho, đấu tranh vì, phấn đấu vì,...

CÒN PHẦN NÀY LÀ PHẦN CỤM TỪ TIẾNG ANH HĨU DỤNG NHA mày!

1, Have you ever thought to yourself: Đã bao giờ bạn tự nghĩ với bản thân
2, In my life: Trong cuộc sống của tôi, trong cuộc đời tôi
3, Make......: Khiến (ai đó/cái gì đó) trở nên ...., khiến (ai đó/ cái gì đó) trở thành/thành....
4, Turn...into: biến (ai đó/cái gì đó) thành....
5, Want to...: Muốn...(làm gì đó)
6, The person who...: Người mà...
7, About to....: sắp, sắp được,...
8, Of all time: Của mọi thời đại
9, But first: Nhưng trước tiên
10, Let...: Để...
11, Share with...: chia sẻ với
12, A quick 30-second story/ A quick 50-second story,...: một câu chuyện ngắn tầm 30 giây/một câu chuyện ngắn tầm 50 giây,...
13, This is...: Đây là
14, An average guy: Người bình thường
15, In his early 20s/in his early 30s,...: Khoảng tầm đầu 20 tuổi/khoảng tầm đầu 30 tuổi,...(tức khoảng 20/21/22,...tuổi hoặc 30, 31,32,...tuổi)
16, A habit of....: thói quen....
17, On the weekends: Vào buổi cuối tuần
18, Scroll through facebook: lướt facebook
19, Too much: quá nhiều
20, In a girl: ở một cô gái
21, This amazing chemistry: khoảnh khắc bên nhau tuyệt vời
22, Abusive father: người cha thô bạo
23, During her childhood: trong suốt thời thơ ấu của cô ấy
24, Tell herself - told herself...: tự nói với bản thân
25, Be with...: ở với (ai đó), sống với (ai đó),...
26, In love with...: yêu...(ai đó)
27, Envision himself: hình dung bản thân
28, End up with: kết thúc với (ai đó), cuối cùng sống cùng (ai đó)
29, Like...: giống (ai/cái gì)
30, Decide to...: quyết định (làm gì đó)
31, Give up drinking: bỏ rượu
32, Have some ups and downs: gặp một số khó khăn (loại khó khăn gập gềnh lên xuống)
33, Had fully stopped: hoàn toàn dừng, hoàn tết hêt,...
34, The reason why: lý do vì sao mà...
35, Clear why: lý do rõ ràng
36, Everything you do: mọi thứ bạn làm
37, In your life: trong đời bạn
38, So much: rất nhiều
39, So much easier: dễ dàng hơn rất nhiều
40, When times get tough: Khi rơi vào khó khăn
41, Which inevitably will: chắc chắn sẽ xảy ra
42, Remind...of....:nhắc nhở....(ai đó/cái gì đó) về ....(cái gì đó/điều gì đó)
43, What you're fighting for: điều mà bạn đang đấu tranh vì

Nếu mày thấy nó thíu thíu cái gì thì nhớ hú tao thêm vô nha!
Chủ động lên tiếng thì được ưu tiên, được giúp đỡ, được hỗ trợ, còn không thì thiệt thòi, bực mình ráng mà chịu...

TÂM sự của tao với mày

Nè nè! Tao với mày thân lắm, tao mới mày tao với mày đấy! Thân lắm tao mới làm tài liệu này đấy! Vậy nên, nhớ giữ bí mật này nha! Đừng cho ai biết là thằng cu 60sfire có tạo một loại tài liệu tiếng anh miễn phí như vầy nha!

Nhiều người biết quá! Rắc rối cho tao lắm. Tao không thít thị phi.

Nhớ giữ bí mật dùm tao nha. Còn k tao nghỉ làm đó!

Suỵt. Bí mật chúng mình!

PHẦN này là của RIÊNG tao! Đừng đọc.

Seo website là phải seo như vầy đúng không anh em. Chèn từ khóa "học tiếng anh". Rồi viết thêm cái gì đó tào lao thiên đế vòng vo tam quốc diễn nghĩa rồi lại tìm chỗ nào hay hay trống trống lại nhét thêm một từ khóa để seo, ví dụ vầy nè tài liệu tiếng anh. Thấy chưa, tao đâu cần phải viết bài chuẩn seo pro hay vip và chèn từ khóa thông minh đâu.

Tao thích chèn ở đâu thì chèn. thậm chí ngay bây giờ tao thích tao cũng có thể chèn thêm 60sfire. Haha. đã bảo rồi phần này là của riêng tao, ở đây tao chơi một mình, làm việc của tao, à chủ yếu là để seo website cho tao thôi chứ phần này tao đâu có dạy tiếng anh. vậy nên mày đừng đọc cho nó mệt xác nhé!

Haha, giờ chỉ cần viết tào lao abc xy z j đó nữa và chèn thêm từ khóa. thế là cứ thế mà marketing, quảng cáo, seo,...haha, haha, hha asđhálkdshnmxh hskdh kashd khain kdh akhd
ajdahd kdha hd kkk....

Làn màn quá, phần này chỉ dùng vs mục đích seo bài này lên top của bố google thôi chứ k có ý gì hay ho, nên đừng đọc tới đây, nãy giờ tao tào lao lắm. chèn nè học tiếng anh hiệu quả và tự nhiện như người bản xứ.

Kết bài, enter xuống dòng.

Bái bai, thêm 1 từ khóa, tài liệu học ngoại ngữ hiệu quả.

 • Share:

Đọc Thêm Đi Mày

16 comments

 1. rất hay và hiệu quả ,thanks !

  ReplyDelete
 2. Dễ thương muốn xỉu 60s

  ReplyDelete
 3. Rất có chiều sâu ,thanks :)

  ReplyDelete
 4. Từ khi xem web5ngay (và giờ là 60sfire), tôi đã học được rất nhiều từ Bạn, người đã truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho tôi, chỉ cho tôi tiếp cận Duolingo và giờ đây tôi đã làm hơn 95% số bài trên đó. Mỗi khi tôi cảm thấy trùng xuống tôi lại tìm đến 60sfire như một mục đích để tiếp tục học. Xin chân thành cảm ơn Bạn thật nhiều và chúc bạn luôn lạc quan vui khỏe.

  ReplyDelete
 5. Địu, sau mày giải thích nhiều quá vậy làm tao đọc cũng mắc mệt

  ReplyDelete
 6. Rất hay ạ. Mà phần từ vựng có thể viết thêm phiên âm được không ạ.
  Cảm ơn Ad rất nhiều

  ReplyDelete
 7. Viết bài hay lắm đó mày. Thanks mày nhiều kkk

  ReplyDelete
 8. Yêu anh !!!
  Em yêu anh vlinnnn

  ReplyDelete
 9. wow m viết có khí chất quá khai sáng. Thanks m nhiều

  ReplyDelete
 10. cau chuyen thu hai doc dau dit qua may oi hehe

  ReplyDelete