Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

item

Phát âm đề xuất

Phát âm đề xuất

Thành thật xin lỗi các bạn.

Tôi cứ nghĩ mình có thể kiếm lại được những video về phát âm hay mà mình từng xem để chia sẻ cho các bạn một cách dễ dàng.

Nên tôi đã ỷ y là không kiếm chúng trước khi làm video.

Sau khi video hoàn thành, tôi mới bắt đầu kiếm video và ngỡ ra là thật khó để tôi có thể kiếm lại được những video mà tôi đã xem trước đây rất rất lâu về phát âm tiếng anh.

Tôi cố gắng và chỉ kiếm được 1 video tôi thấy tạm ổn.

Tại dưới đây:Vì tôi không kiếm được những video hay cho các bạn, nên tôi sẽ làm video dạy cho các bạn phát âm cụ thể từng âm vào lần tới.

Mong các bạn thông cảm.