Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

archive

Mất gốc bài 6 (matgoc06)

Mất gốc 06

Đây là bài viết hỗ trợ cho video sau:


1, Danh sách những từ thuộc nhóm anh em của chữ Know (b-know)


+ Know (v): biết

+ Think (v): nghĩ, suy nghĩ...

+ Believe (v): tin, tin tưởng...

+ Say (v): nói...

+ Understand (v): hiểu...

+ Claim (v): khẳng định

+ Suppose (v): cho rằng, giả sử...

+ Agree (v): đồng ý, đồng tình...

+ Explain (v): giải thích

+ Write (v): viết

.....

Viết tới đây chắc bạn cũng đã dần hình dung ra điểm chung nào đó giữa các từ này...

Bạn ko cần học thuộc danh sách này, phí thời gian lắm.

Thay vào đó hãy kiếm những bài đọc hiểu tiếng anh mà đọc, trong quá trình đọc cứ nhớ là chữ "that" thường có nghĩa là "rằng, mà"...

2, Ví dụ:

Many people agree that money is really important (Nhiều người đồng tình rằng tiền rất quan trọng)

Giải thích:

Many: nhiều  + people (nn): người --> many people: nhiều người

Agree (v): đồng tình

That: rằng

Money (n): tiền

Really (adv): rất, thực sự...

Important (adj): quan trọng

Money is really important (tiền rất quan trọng)

I want to say I love her (Tôi muốn nói tôi yêu cô ấy)

Giải thích:

I là S và có nghĩa là "tôi"

Want (v): muốn

Want to...: muốn... (đã chia sẻ trong video trước đó)

Want to say..: muốn nói... = want + to + v ...

I là S

Love (v): yêu = f-v (xem lại video)

Her: cô ấy

I love her = S + v + ... = Tôi yêu cô ấy

Say (v): nói = b-know

Say I love... = b-know + S + f-v...: nói tôi yêu...
archive

Phát âm đề xuất

Phát âm đề xuất

Thành thật xin lỗi các bạn.

Tôi cứ nghĩ mình có thể kiếm lại được những video về phát âm hay mà mình từng xem để chia sẻ cho các bạn một cách dễ dàng.

Nên tôi đã ỷ y là không kiếm chúng trước khi làm video.

Sau khi video hoàn thành, tôi mới bắt đầu kiếm video và ngỡ ra là thật khó để tôi có thể kiếm lại được những video mà tôi đã xem trước đây rất rất lâu về phát âm tiếng anh.

Tôi cố gắng và chỉ kiếm được 1 video tôi thấy tạm ổn.

Tại dưới đây:Vì tôi không kiếm được những video hay cho các bạn, nên tôi sẽ làm video dạy cho các bạn phát âm cụ thể từng âm vào lần tới.

Mong các bạn thông cảm.
archive

Những Điều Giúp Tôi Dễ Nhớ Tiếng Anh

Những điều giúp tôi dễ nhớ tiếng anh

1, Có một khoảng thời gian phải học đi học lại mà vẫn quên:

Giống như việc chạy xe đạp vậy đấy, mặc dù nó dễ nhưng lần đầu tiên thì chắc chắn ai cũng phải té lên té xuống...

Ở đây, trí nhớ cũng vậy, mới học tiếng anh, một ngôn ngữ với những cấu trúc câu và cách viết từ vựng xa lạ thì ai cũng trải qua cái cảm giác quên lên bờ xuống ruộng...

2, Cảm nhận được khoảng 80% mối liên hệ giữa cách phát âm và cách viết của từ vựng:

Ví dụ một từ có đuôi "er" như "teacher", "farmer", "daughter",...thường sẽ có cách phát âm là "ờ" (teacher - tí chờ), (farmer - phá mờ), (daughter - đo tờ)...

Ví dụ một từ có đuôi "tion" như "motion", "location", "infomation"... thường sẽ được phát âm là "sần" (motion - mấu sần), (location - lâu cấy sần), (infomation - in pho mấy sần)...

Nhờ có thể cảm nhận được phần nào mối liên hệ giữa cách phát âm và cách viết của từ vựng mà tôi có thể dễ dàng nhớ được cách viết thông qua cách phát âm và ngược lại.

3, Tập đọc hiểu và nghe hiểu tiếng anh nhiều:

Tôi thường không đọc hiểu hoặc nghe hiểu tiếng anh theo hình thức làm bài tập.

Tôi chỉ đơn thuần kiếm những bài đọc tiếng anh hoặc những bài nghe tiếng anh và sau đó cố gắng dùng mọi cách để đọc hiểu hoặc nghe hiểu được nó.

(Tức biết được nó có nghĩa gì...)

4, Chuyển sang sử dụng từ điển anh anh:

Ở từ điển anh việt nó sẽ giải thích từ "feature" có nghĩa là "nét mặt, nét điển hình, nét đặc trưng, gương mặt".

Nhưng ở từ điển anh anh nó sẽ giải thích từ "feature" là "một phần của thứ gì đó mà bạn chú ý bởi vì nó trông có vẻ quan trọng, thú vị hoặc điển hình đặc trưng".

Với cách giải thích của từ điển anh anh, nó buộc tôi phải dùng não để hình dung tưởng tượng cái nghĩa đồng thời kiếm những câu ví dụ để rồi đối chiếu với ngữ cảnh từ đó được sử dụng nhằm có thể hiểu và hình dung được nghĩa của nó.

Cũng chính nhờ sự hình dung đó mà tôi có thể dễ nhớ và khắc sâu từ vựng vô trí nhớ của tôi hơn.

Tóm lại:

Bạn có thể kết hợp 4 thứ này lại để giúp trí nhớ của bạn về tiếng anh được cải thiện hơn.

Xem video lấy lại gốc tiếng anh cho người mất gốc lâu năm tại dưới đây: