Qua web mới xin xò hơn

Để có thêm chút thời gian

By 60sfire.com - March 23, 2020

Để có thêm chút thời gian

Có một nhóm người (hồi trước có cả tao trong đó)

Nhóm người này thường gặp hai vấn đề như thế này:

1, Ko có thời gian để làm những thứ cần thiết

2, Sách đâu rồi? Đồng hồ đâu rồi? Bút đâu rồi? Chìa khóa đâu rồi? (tức là thường xuyên phải đi kiếm đồ đạc muốn khùng)

Nếu mày còn đang quanh quẩn trong nhóm đó, có thể mày vẫn chưa hiểu được một sự thật.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến vấn đề một chính là vấn đề hai.

Để đặt đồ đạc lung tung dẫn đến phải tốn thời gian đi kiếm.

Tốn thời gian đi kiếm lại dẫn đến thiếu thời gian cho những việc cần làm.

Xem video dưới đây để bớt bừa bộn và gọn gàng hơn (bao đơn giản):


  • Share:

Đọc Thêm Đi Mày

0 comments