Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

Khóa học tiếng Anh từ con số 0 Đăng ký ngay

item

Làm gì khi BÍ Ý TƯỞNG làm content (Dành cho KẺ ĐIÊN trên 18 tuổi)

Làm gì khi bí ý tưởng làm content

Lời khuyên là ĐỪNG CỐ nghĩ nữa...

Mà thay vào đó, mày nên bắt đầu kiếm đại một việc gì đó mà mày có thể làm NGAY LẬP TỨC và bắt đầu làm nó...

Tao hổng có đùa à nha! Tao nghiêm túc lắm đó.

Hãy ngừng suy nghĩ về những ý tưởng và làm đại một cái gì đó.

Tao lấy zí dụ dề bản thân tao luôn.

Nhiều lúc tao cũng bị bí bù lù ý tưởng làm content giống y chang mày zậy đó!

Hì hí! Thế là...

Tao tạm dẹp việc suy nghĩ về những ý tưởng qua một bên và bắt đầu kiếm một việc khác mà tao có thể làm ngay luôn (ví dụ viết bài viết cho ý tưởng tao đã nghĩ ra trước đó).

Thế là, trong quá trình viết,

Ô bá mà! Tao càng viết, tao càng ra ý tưởng mày ạ!

Rất nhìu lần như vậy gồi.Vì dậy, một lần nữa tao nhắc lại:


"Khi bí ý tưởng làm content hãy ngừng suy nghĩ về nó và bắt đầu làm đại một việc gì đó khác"

Hì hí! Bị dụ zòi! Bài viết này dành cho mọi người chứ không chỉ riêng những người trên 18 tuổi. Hì hí.

P/S: Xem thêm những bài ziết khác về chủ đề marketing của tao tại chỗ này luôn nha.

Ụ lạ. Bút gì mà chảy mực dính đầy tay tao.

Thôi, tao phải đi lau tay đây.

Bái bai.